Site icon Lekhacchi.com

Quản Trị Nhân Sự Đối Với Thành Công Của Doanh Nghiệp

Quản Trị Nhân Sự Đối Với Thành Công Của Doanh Nghiệp
Quản Trị Nhân Sự Đối Với Thành Công Của Doanh Nghiệp

Quản trị nhân sự là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định thành công của bất cứ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, tại Việt Nam dường như vai trò của nó trong tổ chức vẫn chưa thật sự được đặt đúng vị trí. Hãy tìm hiểu những thông tin cơ bản về quản trị nhân sự trong bài viết.

Khái niệm quản trị nhân sự

Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết kết hợp thành tổ chức. Quản trị bắt đầu xuất hiện từ đó. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn kết với một phương thức sản xuất nhất định. Cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế, xu h­ướng của quản trị đã trở nên phức tạp hơn.

Như­ng dù ở bất cứ xã hội nào vấn đề cốt lõi trong quản trị vẫn là quản trị nhân sự. Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật tư­ phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đến đâu chăng nữa.

Điều đó sẽ trở nên vô ích, nếu quản trị kém nguồn tài nguyên nhân sự. Chính cách thức quản trị đó tạo ra bộ mặt văn hoá của doanh nghiệp. Tạo ra bầu không khí thoải máu, có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hay không.

Chúng ta đã được tìm hiểu trong bài quản trị, nó bao gồm nhóm 4 chức năng chính:

Vì vậy, quản trị nhân sự cũng chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bảnsau:

  1. Phân tích công việc
  2. Tuyển dụng nhân sự
  3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự
  4. Nâng cao hiệu quả sử dung lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân sự.

Vai trò trong doanh nghiệp

Quản lý chính sách

Bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chính sách. Nhằm đảm bảo rằng chính sách do Nhà nước ban hành được thực hiện đúng và đầy đủ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, quản trị nhân sự còn đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi nội bộ. Nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức. Chính sách nhân sự được thực hiện thông qua việc cố vấn cho người lãnh đạo tổ chức trong việc đề ra và giải quyết những vấn đề liên quan đến con người.

Quản trị nhân sự nhằm Tư­ vấn Nội bộ

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề nhân sự nghỉ việc, nhân sự thường xuyên nghỉ phép, hay có thắc mắc về chế độ phụ cấp…

Trong tất cả các vấn đề trên, người quản trị và nhân viên bộ phận nhân sự nắm vững chính sách nhân sự của Nhà nước và doanh nghiệp. Đảm nhận việc giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể.

Đồng thời tư­ vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp. Do vậy bộ phận quản trị nguồn nhân sự đóng vai trò t­ư vấn cho các nhà quản trị.

Cung cấp dịch vụ nội bộ

Đóng vai trò cung cấp các dịch vụ tuyển dụng, đào tạo và phúc lợi cho các bộ phận khác. Ví dụ như giúp đỡ các bộ phận khác trong việc sàng lọc và tuyển chọn nhân viên.

Do tính chất chuyên môn hoá, nên bộ phận nhân sự thực hiện và phụ trách phần lớn công việc nhân sự. Nó sẽ có hiệu quả hơn các bộ phận khác đảm nhiệm.

Thông thư­ờng các bộ phận khác ít đứng ra trực tiếp làm các chức năng của quản trị nhân sự. Mà các bộ phận khác cũng nhờ bên quản trị nguồn nhân sự cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc quản lý nhân viên.

Quyết định việc tuyển chọn nhân viên trong điều kiện cơ chế thị tr­ường là do các bộ phận chuyên môn quyết định. Tuy nhiên để có đầy đủ các thông tin cho việc quyết định. Thông tin này là do bộ phận dịch vụ nhân sự cung cấp.

Ngoài ra, các ch­ương trình đào tạo đều được bộ phận nhân viên sắp đặt kế hoạch và tổ chức và th­ường được các bộ phận khác tham khảo ý kiến.

Bộ phận quản trị NS cũng quản lý các chính sách khác về lương h­ưu, an toàn lao động. Đồng thời lưu­ trữ và bảo quản các hồ sơ nhân viên hiệu quả. Đóng vai trò giúp cho các bộ phận khác đánh giá chính xác việc hoàn thành công việc của nhân viên.

Kiểm tra nhân sự

Vai trò cuối cùng là kiểm tra bằng cách giám sát các bộ phận khác. Giúp việc thực hiện các chính sách, các ch­ương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không.

Kiểm tra các bộ phận khác đánh giá thành tích nhân viên có đúng không, hoặc có bỏ sót một phần thành tích nào đó.

Kiểm tra bằng việc đo l­ường, đánh giá, phân tích các đơn khiếu nại, các tai nạn lao động, các kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý do vắng mặt của nhân viên.

Thêm cả các biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm soát phải được thực hiện bằng văn bản thông báo. Tới các bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo lên nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp.

Những kiến thức tổng quan về Quản trị nhân sự cũng như vai trò của nó trong thành công của doanh nghiệp đã được tổng hợp tương đối đầy đủ. Đây chắc chắn rất bổ ích dành cho người lãnh đạo doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Một số nội dung liên quan:

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mới nhất về chuyên đề quản trị nhân sự. Các phản hồi của bạn sẽ là động lực và sự hỗ trợ tuyệt vời để tôi có thể thực hiện tốt hơn.

Mọi ý kiến đóng góp hay yêu cầu, xin vui lòng bình luận phía dưới bài viết, chúng ta cùng thảo luận và phát triển.

Lê Khắc Chí – Trân trọng cảm ơn!

Exit mobile version