Việc bạn quyết định phát triển blog là điều cần thiết và nên làm. Ở bài viết trước, tôi đã đề cập đến các lợi ích của việc viết blog. Cách tạo và phát triển một blog cá nhân chuyên nghiệp sẽ được chi tiết hóa trong bài viết này. Từng bước, tôi sẽ cố