Khi bạn quan tâm và nghĩ đến việc viết blog, hẳn là bạn đã và đang có những mục tiêu riêng. Mỗi người sẽ có những quan điểm và nhu cầu khác nhau. Thế nhưng, đa số đều có những điểm khá tương đồng. Bạn có thể đặt mục tiêu là kiếm tiền thụ động,