Việc lựa chọn mẫu giao diện blog cá nhân cũng như việc xem xét các các tiêu chí để có một trang blog mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi chúng ta cần sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trên thực tế, đa số chúng ta rất thích một số mẫu nào đó. Hình ảnh đẹp,