Nếu bạn là người đam mê viết, bạn có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm với chuyên môn của mình, xin chúc mừng bạn! Viết blog kiếm tiền có thể rất hấp dẫn. Vì có sẵn đam mê viết, bạn có thể nhanh chóng phát triển blog riêng cho mình. Khoan đã! Để bắt đầu