Với nhiều anh em Marketer thì khái niệm SEO là gì cũng như các lợi ích của SEO không có gì để nói. Tuy nhiên nếu bạn làm chiến lược kinh doanh mà không hiểu và không áp dụng SEO thì đó là một thiếu sót lớn. Bài viết dưới đây tôi sẽ đề cập