Có thể khi bắt đầu triển khai blog, bạn sẽ phân vân và không biết lựa chọn nền tảng nào cho weblog của mình. Bài viết phân tích về 6 nền tảng viết blog này sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn để ra quyết định chính xác hơn. Điểm đáng quan tâm nhất đó